Görme Engelliler

Veli Toplantısı

3 Ekim 2017 tarihinde okulumuz 10 Bilişim sınıfının veli toplantısı yapılmıştır.

3 Ekim 2017 tarihinde okulumuz 10 Bilişim sınıfının veli toplantısı yapılmıştır. Bilişim Teknolojileri Alan şefimiz Murat MOLLAOĞLU başkanlığında yapılan toplantıda öğrencilerimizin durumları görüşülmüş olup neler yapabileceğimiz konusunda velilerimizin de fikirlerine başvurulmuştur.