T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SAMSUN / BAFRA - Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI

Muhasebe, finans ve borsa hizmetleri tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak bu meslekte aynı hızla gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Muhasebe ve finansman hizmetleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bu gelişme ile meslek alanında hızlı değişimlere ayak uydurabilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm sektörlerin ortak ihtiyacı ve yasal zorunluluk taşıyan bir alandır. Özellikle kamu gelirlerinin belirlenmesi, iş gücü ve istihdamın şekillenmesi, işletmelerin genel durum analizleri, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, finans sektörünün çeçitlenmesi vb. gelişmeler muhasebe ve finans sektörünün önemini artırmaktadır.

Ülkemizde işletmelerin hızla değişim göstermesine paralel olarak daha kurumsal ve rekabetçi bir yapıda sektörde yer almaları için mali ve finansal yapılarının daha güçlü hâle gelmesi gerekmektedir. İşletmeler piyasalara ilişkin izlenimlerin yanında kendi mali yapısını ve finansal durumunu analiz edebilmeyi istemektedir. Tüm sektörlerin gelişimine paralel olarak tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu muhasebe ve finansman sektörü de değişim göstermekte ve bu alanda yetişmiş nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI

1. BİLGİSAYARLI MUHASEBE

Tanımı: Muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği, ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Bilgisayarlı muhasebe elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2. DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ

Tanım: Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etme ve dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3. FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ

Tanım: Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri ve sermaye piyasası kayıtlarını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

İSTİHDAM ALANLARI

Muhasebe ve finansman alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar,
2. Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,
3. Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Program geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, muhasebe ve finansman alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.

Sınavsız Geçiş ile gidilebilecek 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu bölümleri (Önlisans)

Bankacılık ve Sigortacılık - Deniz ve Liman İşletmeciliği - Dış Ticaret - Emlak ve Emlak Yönetimi - Hava Lojistiği
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi - İnsan Kaynakları Yönetimi - İşletme Yönetimi - Kooperatifçilik - Lojistik
Maliye - Marina İşletme - Marka İletişimi - Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama - Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi - Posta Hizmetleri - Sağlık Kurumları İşletmeciliği - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri - Sosyal Güvenlik - Tarımsal İşletmecilik - Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi - Turizm ve Seyahat Hizmetleri

YGS-6 puanıyla Ek puan alarak gidilebilecek 4 yıllık Bölümler(LİSANS)

Bankacılık - Bankacılık ve Finans - Bankacılık ve Sigortacılık- Uluslararası Finans -Sermaye Piyasası - Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme- Sigortacılık - Sigortacılık ve Risk -Gümrük İşletme Yönetimi - Uluslararası Ticaret - Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik - Uluslararası Ticaret ve Lojistik- Muhasebe -Muhasebe Bilgi Sistemleri- Muhasebe ve Finansal Yönetim.

 Muhasebe Muhasebe Muhasebe Muhasebe Muhasebe Muhasebe Muhasebe Muhasebe Muhasebe Muhasebe Muhasebe Muhasebe Muhasebe

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 02.12.2012 - Güncelleme: 02.10.2017 14:57 - Görüntülenme: 2235
  Beğen | 0  kişi beğendi