T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SAMSUN / BAFRA - Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

Bilişim teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. Bilişim Teknnolojileri Alanına öğrenci seçimi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri SBS yerleştirme puanlarına göre 9.sınıftan itibaren Ticaret Meslek Liselerinde ise 10.sınıftan itibaren olmaktadır.

Bilişim Teknolojileri Alanı Çerçeve Programı’nda;
1. Ağ işletmenliği
2. Bilgisayar teknik servisi,
3. Veritabanı programcılığı,
4. Web programcılığı, dalları yer almaktadır.

Okulumuzda Anadolu Ticaret Meslek Lisesi´nde Bilişim Teknolojileri alanı Web Programcılığı dalı uygulanmaktadır. Bu alandan mezun olan öğrencilerimize 3308 Sayılı Kanuna göre İŞYERİ AÇMA BELGESİ verilmektedir. Belge hem kalfalık, hem de ustalık belgesi yerine geçmekte olup, belgeyi alan öğrencilerimizin ayrıca ustalık ve kalfalık belgesi almalarına gerek kalmamaktadır. Böylelikle mezun olan öğrencilerimiz isterlerse kendi işyerlerini açıp iş hayatına kolaylıkla atılabileceklerdir.

Bilişim sektörü dünyada son elli yıldır var olan ancak günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bir sektördür. Katma değeri oldukça yüksek olan bilişim sektörü, gelişmiş ülkelerde gözde sektörlerin başında gelmektedir.

Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe bilişim teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebeple bilişim teknolojileri alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hâlen başka dallardan, mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmektedirler. Ancak doğru olan bu alanın içinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir. Gelecekte de bilişim teknolojileri, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir.

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI

1. AĞ İŞLETMENLİĞİ

Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları, geniş ağ sistemleri için yönlendirme ve yönlendirme yönetimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

2. BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ

Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı, kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı, kurulumu, arıza giderme ve kontrol sistemleri devreleri
yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

3. VERİTABANI PROGRAMCILIĞI

Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım yapma, yedek alma
yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmektir.

4. WEB PROGRAMCILIĞI (Okulumuzda Web Programcılığı Dalında eğitim verilmektedir.)

Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında web sayfası tasarımı ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmektir.

İSTİHDAM ALANLARI

Bilişim teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,
2. Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında,
3. Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,
4. Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Program geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Bilişim Teknolojileri alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.

Sınavsız Geçiş ile gidilebilecek 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu bölümleri (Önlisans)

Basım ve Yayın Teknolojileri - Bilgi Güvenliği Teknolojisi-Bilgi Yönetimi -Bilgisayar Operatörlüğü - Bilgisayar Programcılığı - Bilgisayar Teknolojisi - Coğrafi Bilgi Sistemleri - İnternet ve Ağ Teknolojileri -Pazarlama

Ek puan alarak gidilebilecek 4 yıllık Bölümler(LİSANS)

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-1
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) YGS-1
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-6
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) YGS-1
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-6

BÖLÜM TANITIM VİDEOSU

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 04.12.2012 - Güncelleme: 01.03.2018 10:29 - Görüntülenme: 2922
  Beğen | 1  kişi beğendi